Menu lựa chọn nhanh

chau_oi_dap_nhe_thoi_thim_chiu_khong_noi_roi_b._is_so_happy_

Cháu ơi dập nhẹ thôi , thím chịu không nổi rồi (b., auntie is so happy)
Cháu ơi dập nhẹ thôi , thím chịu không nổi rồi (b., auntie is so happy)